Βιογραφικό σημείωμα

Bιογραφικό σημείωμα του Dr. Μινωτάκη Κωνσταντίνου

Ο ιατρός Κωνσταντίνος Μινωτάκης είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία εισήχθη το 1973 με υποτροφία.
Μετά το πέρας της φοίτησης στην Ιατρική σχολή και την υπηρεσία υπαίθρου ειδικεύθηκε στη Γενική Χειρουργική στο Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Υπηρέτησε επί 30ετία στη Χειρουργική Κλινική και αγγειολογικό ιατρείο του 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ, τη Χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου «Σωτηρία» και του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας, από όπου αποχώρησε με το βαθμό του Διευθυντού.
Είναι μέλος σε πολλές ιατρικές εταιρίες και έχει παρουσιάσει την εμπειρία του και το ερευνητικό του έργο σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Δείτε αναλυτικά το βιογραφικό στην συνέχεια.

Εκπαίδευση

1967 – 1973 Γυμνασιακές σπουδές Α΄ Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών
1973 Εισαγωγή με υποτροφία στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
1982 – 1983 Έναρξη ειδικότητος Γενικής Χειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
1983 – 1986 Ολοκλήρωση χρόνου ειδικότητος Γενικής Χειρουργικής στην Β' Χειρουργική
Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ν.Ε.Ε.Σ.
1986 Απόκτηση τίτλου ειδικότητος Γενικής Χειρουργικής
1987 Διδακτορική διατριβή Πανεπιστήμιο Αθηνών "Το καρκινοεμβρυικό αντιγόνο CEA
στη χολή και το αίμα σε καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις των χοληφόρων ."

Εργασιακή Εμπειρία

1979 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
1981 Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας
1982 Εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου
(Αγροτικά ιατρεία Κρυόβρυσης - Μουζακίου Νομαρχίας Ηλείας)
1986 -1994 Χειρουργός, Χειρουργική κλινική του 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ
1987 Αγγειολογικό ιατρείο της χειρουργικής κλινικής 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ
1994 – 1996 Καθηγητής Χειρουργικής στην Μέση Νοσηλευτική Σχολή ΠΙΚΠΑ Αθηνών
1994 – 2010 Επιμελητής Χειρουργική κλινικής 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ
1994 Μονιμοποίηση στο ΙΚΑ
2010 Αναπληρωτής Διευθυντής Α΄ Χειρουργικής Κλινικής 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ.
2011- 2012 Αναπληρωτής Διευθυντής Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, Παραρτήματος Καυτατζόγλου, Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου, Ν. Ιωνίας.
2012 -2013 Διευθυντής Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, Παραρτήματος Καυτατζόγλου, Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου, Ν. Ιωνίας.
2013 Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Γεν. Νοσ. Νοσημάτων Θώρακος « Η Σωτηρία»
2014 Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου, Ν. Ιωνίας, εκτός ΕΣΥ μη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

2015 μέχρι σήμερα χειρουργός ιδιώτης

Μέλος σε

Ελληνική Εταιρεία Υδατιδώσεως και Εχινοκοκκιάσεως
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Δερματολογίας
Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία
British Medical Council
Επιστημονική Επιτροπή 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ επί 5ετία
Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής από 1993

Ενδεικτικές επιστημονικές εργασίες

• Η επίδραση της τεχνητής εμβολής της ηπατικής αρτηρίας επί του CEA σε ασθενείς με καρκίνο του ήπατος. (1984) 10ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο . Τσίκος Κ., Καραλιώτας Κ., Μιτέλλας Θ., Ράχμαν Α., Μινωτάκης Κ., Wood C.

• Εκτιμήσεις , αποτελέσματα και συμπεράσματα επί 600 διεγχειρητικών χολαγγειογραφιών. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ακτινολογίας (1984) Καραλιώτας Κ., ΤσίκοςΚ., Ράπτης Ι., Μινωτάκης Κ., Παπαευαγγέλου Ε

• Ανίχνευση του καρκινοεμβρυικού αντιγόνου (CEA) σε ασθενείς με χολαγγειοκαρκίνωμα. (1985) 11ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Τσίκος Κ., Μινωτάκης Κ., Καραλιώτας Κ., Δεληκούκος Σ., Παπαευαγγέλου Ε.

surg1

• Το καρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA) στη λευκή χολή σε ασθενείς με ύδρωπα της χοληδόχου κύστεως. (1985) 3ο Πανελλήνιο Ογκολογικό Συνέδριο . Μινωτάκης Κ., Τσίκος Κ., Καραλιώτας Κ.,Δεληκούκος Σ., Παπαευαγγέλου Ε.

• Η αντιμετώπιση των οισοφαγικών βλαβών από καυστικές ουσίες. (1985) 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρενετερολογίας Μαντωνάκις Σ., Καραλιώτας Κ., Μινωτάκης Κ., Owoyenii F., Κατσούλη Ε.

• Προβληματισμοί που ανακύπτουν κατά την αγγειολογική εξέταση ατόμων τρίτης ηλικίας. Βελεχέρης Δ., Παπακωνσταντίνου Α., Αλεξόπoυλος Δ., Μπακόλας Ι., Μινωτάκης Κ., Κούρτης Μ., Κουζάκος Η., Δημητρόπουλος Κ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογικής Εταιρείας, 8-9/12/89, Αθήνα

• Ακριβής εντόπιση ανεπαρκουσών διατιτραινουσών φλεβών με τη χρήση Doppler υπερηχογραφήματος σε επανεγχειρήσεις για άτονα έλκη κάτω άκρων. Μινωτάκης Κ., Βελεχέρης Δ., Κουζάκος Η., Μπέσσας Σ., Παρασκευόπουλος Γ., Δημητρόπουλος Κ. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 10-14/11/90, Αθήνα

• Επανεπεμβάσεις σε πρόσφατες αποφράξεις δυσλειτουργίες μοσχευμάτων - Fistula σε χρόνια αιμοδιυλιζόμενους ασθενείς. Βελεχέρης Δ., Μινωτάκης Κ., Αλεξόπουλος Δ., Μπακόλας Ι., Κούρτης Μ., Αθανασιάδης Ι., Δημητρόπουλος Κ. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 10-14/11/90, Αθήνα

• Πόσο απαραίτητη είναι η ειδική αγγειολογική εξέταση για να αποκλεισθεί η αγγειακή πάθηση. Μινωτάκης Κ., Βελεχέρης Δ., Κίτσος Π., Μελάς Κ., Δημητρόπουλος Κ. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 10-14/11/90, Αθήνα

• Η αθηρωμάτωση της άνω μεσεντερίου αρτηρίας σε ασθενείς με αρτηριακή απόφραξη μεγάλου ή μέσου αρτηριακού στελέχους. Βελεχέρης Δ., Μπέσσας Σ., Μελάς Κ., Παρασκευόπουλος Γ., Μινωτάκης Κ., Δημητρόπουλος Κ. 18ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάιος 1992

• Correlation of periferal arterial occlusion of the lower extremities with renal artery stenosis Veleheris D., Triantafyllou D., Minotakis C., Paraskevopoulos G., Dimitropoulos C. 4th Mediterranean Congress of Angiology, 27/6-1/7/93, Corfu, Greece

• Problems in the managment of peripheral venous and arterial aneurysms in patients under hemodialysis. Veleheris D., Minotakis C., Triantaphyllou D.,Protogeros D.,Dimitropoulos C. 2nd Greek-German Vascular Symposium, 6-9/6/96, Chalkidiki, Greece

• Είναι η μέτρηση της Οξυγόνωσης (TcpO2) της δερματικής τριχοειδικής κυκλοφορίας των κάτω άκρων, κριτήριο επάρκειας της παράπλευρης κυκλοφορίας σε αποφρακτική αγγειοπάθεια; Βελεχέρης Δ., Γαρμπής Α., Μινωτάκης Κ., Κούρτης Μ., Δημητρόπουλος Κ. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας - Αγγειοχειρουργικής, 19-21/1/96, Αθήνα

• Κρίσεις και συμπεράσματα από την ένταξη της Χειρουργικής Κλινικής στο σύστημα γενικών εφημεριών του λεκανοπεδίου Αττικής, Κ. Μινωτάκης, Μ. Κούρτης, Δ. Αλεξόπουλος, Δ. Βελεχέρης, Κ. Δημητρόπουλος, Χειρουργική Κλινική 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθηνών, Ημερίδα 3ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ, 14-15 Φεβρουαρίου 1997, Αθήνα.

• Προβληματισμοί στη διάγνωση και αντιμετώπιση υπερήλικων ασθενών με οιδήματα κάτω άκρων. Πρωτόγερος Δ., Βελεχέρης Δ., Καλογερόπουλος Π., Μινωτάκης Κ., Δημητρόπουλος Κ. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής, 11-13/12/97, Αθήνα

• Κρίσεις και συμπεράσματα από την ένταξη της Χειρουργικής Κλινικής στο σύστημα γενικών εφημεριών του λεκανοπεδίου Αττικής, Κ. Μινωτάκης, Μ. Κούρτης, Δ. Αλεξόπουλος, Δ. Βελεχέρης, Κ. Δημητρόπουλος. Δημοσίευση: Περιοδικό Ιατρικής Επιθεώρησης ΙΚΑ, Τόμος 8, Τεύχος 3-4, Ιούλιος-Δεκέμβριος 1997

• Treatment of severe limp ischaemia due to buerger's disease with infusion of iloprost. Minotakis K., Alexopoulos D., Tsantoulas Z., Kiriakopoulos A., Protogeros D., Veleheris D. 13th Congress of the European Chapter of the International Union of the Angiology, 26-30/5/99, Rhodes, Greece

• Diagnostic approach of peripheral arteries aneurysms via colour flow Doppler and CT Angiography. Veleheris D., Minotakis K., Protogeros D., Trakaniari M., Katsianakou G., Anastopoulos G., Triantafyllou D. 13th Congress of the European Chapter of the International Union of the Angiology, 26-30/5/99, Rhodes, Greece

• 3D CT Venography - a reliable method for evaluating pelvic venous thrombosis. Veleheris D., Minotakis K., Katsaros V., Anastopoulos G., Triantafyllou D., Protogeros D. 13th Congress of the European Chapter of the International Union of the Angiology, 26-30/5/99, Rhodes, Greece

• Αποτελεσματικότητα της χορήγησης Λανρεοτίδης σε βαρείες χειρουργικές παθήσεις της άνω κοιλίας. Πρόδρομος μελέτη, Δ. Βελεχέρης, Κ. Μινωτάκης, Σ. Μιχαλά, Π. Κίτσος, Χ. Παπασιδέρης, Χειρουργική Κλινική 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθηνών, ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18-22 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα

• The use of computerized venography in the diagnostic approach of pelvic vein system, D. Veleheris, K. Minotakis, C. Verikokos, M. Tsagatakis, C. Papasideris, D.Triantaphyllou, Department of Surgery-Department of Radiology 7th Hospital IKA Athens, 32nd Slovak Radiological Congress, 25-27 April 2001, Bratislava, Slovakia. Δημοσίευση: Journal Slovenska radiologia 1 (8) 2001 p60.

• The effect of anesthesia type and the operation time on postoperative hematocrit in surgery for varicose veins of lower extremities, D. Veleheris, K. Minotakis, S. Davelis, D. Baltas, 7th Hospital IKA Surgical Clinic, XI Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, 30 May–2 June 2001, Chios, Greece.

• Αποτελεσματικότητα της χορήγησης Λανρεοτίδης σε βαρείες χειρουργικές παθήσεις της άνω κοιλίας. Πρόδρομος μελέτη. Δ. Βελεχέρης, Κ. Μινωτάκης, Σ. Μιχαλά, Π. Κίτσος, Χ. Παπασιδέρης. Δημοσίευση: Βιβλίο «Εξελίξεις στη Χειρουργική 2000», σελ. 279-280, εκδότης Ευαγ. Χατζηγιαννάκης, ΣΥΝΕΔΡΟΝ 2001.

• Οξεία παγκρεατίτις και επιπλοκές: Νεώτερα δεδομένα διάγνωσης και θεραπείας, Μ. Παπασταματίου, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ανδρούλης, Σ. Βαβαλέα, Κ. Μινωτάκης, Κ. Σκουτέλης, Δ. Βελεχέρης, Χειρουργική Κλινική 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ, 32ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-13 Μαΐου 2006, Αθήνα, Ελλάδα

• Υποτροπές κολοορθικού καρκίνου μετά από χειρουργική αντιμετώπιση, Μ. Παπασταματίου, Σ. Λιουδάκη, Γ. Γερακιανάκης, Κ. Μινωτάκης, Π. Κίτσος, Δ. Βελεχέρης, Χειρουργική Κλινική 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ, 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 22-26 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα, Ελλάδα

• Θρόμβωση της κοινής μηριαίας αρτηρίας σε ασθενή με πρωτοπαθές αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (Α.Φ.Σ.), Δ. Βελεχέρης, Μ. Παπασταματίου, Γ. Γερακιανάκης, Ε. Μαρκουλής, Κ. Μινωτάκης, Γ. Ελευθερίου, Κ. Σκουτέλης, Σ. Κυπραίου, Κ. Φωτίου, Χειρουργική Κλινική και Παθολογική Κλινική 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ, 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 22-26 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα, Ελλάδα

• Εκτίμηση του εξωκρανιακού καρωτιδικού συστήματος με έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα σε συνδυασμό με έγχυση σκιαγραφικού 2ης γενιάς (sonovue). Πρώτα αποτελέσματα, Δ. Βελεχέρης, Γ. Αναστόπουλος, Γ. Κυριακοπούλου, Γ. Μπουσούνη, Μ. Τρακανιάρη, Σ. Μπενάκης, Ε. Χαλάτση, Π. Χριστόπουλος, Σ. Λιουδάκη, Κ. Σκουτέλης, Κ. Μινωτάκης, Δ. Τριανταφύλλου, Ακτινολογικό Εργαστήριο υπερήχων, αξονικού τομογράφου, μαγνητικού συντονισμού και Χειρουργική Κλινική 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθηνών, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής Αγγειολογίας, 18-20 Ιανουαρίου 2008, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

• Ενδιαφέρουσα περίπτωση: εκκολπώματα νήστιδας ως αίτιο αποφρακτικού ειλεού, Μ. Παπασταματίου, Κ. Μινωτάκης, Ε. Μαρκουλής, Λ. Σίτος, Δ. Βελεχέρης, Βιοκλινική Αθηνών, Χειρουργική Κλινική 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθηνών, 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ ΕΧΕ, 12-15 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα, Ελλάδα

• Επείγουσες και προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις κοιλίας σε χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Κ. Μινωτάκης, Ε. Φραγκάκης, Γ. Μποϊντάς, Κ. Πολυχρονόπουλος, Δ. Βελεχέρης, Α' Χειρουργική Κλινική 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθηνών, 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ ΕΧΕ, 24-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα, Ελλάδα

Επιλογή από τη συμμετοχή σε συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες

Care hands

1987 - Σεμινάριο στην Μετεγχειρητική εντατική παρακολούθηση μετά από βαρείες χειρουργικές επεμβάσεις με θέμα εντερική διατροφή μέσω νηστιδοστομίας και η μικρογαστροστομία στο κρατικό Νοσοκομείο Kaiserslautern Δ. Γερμανίας.

1998 - 2nd International Congress of Phlebology, 25-28/3/98, Nicosia, Cyprus

1999 - 13th Congress of the European Chapter of the International Union of Angiology Ρόδος.

1999 - Στενώσεις των Εξωηπατικών Χοληφόρων. Πανελλήνια Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια ΙΚΑ

2011 - Ημερίδα: Η Θρομβοεμβολική Νόσος σήμερα, Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία, Αθήνα.

2012 - Μετεκπαιδευτικά μαθήματα χειρουργικής ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος - Χειρουργική Κλινική, Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου, Ν. Ιωνίας, Βόλος, Καμένα Βούρλα.

2012 - Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής και Χειρουργικής Παθολογίας Παχέος Εντέρου– Ελληνική Εταιρεία χειρουργικής Πεπτικού και Μονάδα παχέος εντέρου Χειρουργική Κλινική, Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου, Ν. Ιωνίας, Ηράκλειο Κρήτης.

2013 – 16η Ετήσια Διημερίδα – Μετεκπαιδευτικό Μάθημα «Καρκίνος Μαστού», Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού, Αθήνα.

Ενδιαφέροντα

• Φωτογραφία (μέλος της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας – ΕΦΕ)
• Video (παρουσία στο YouTube και Vimeo)
• Μέλος Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας
• Ταξίδια

Σχετικά με τη σελίδα:

«Αντιμετωπίζουμε όλο το φάσμα των περιστατικών της γενικής χειρουργικής, λαπαροσκοπικής χειρουργικής, δερματοχειρουργικής με σύγχρονες μεθόδους και σεβασμό στον ασθενή»

Θερμοπυλών 7, Χαλάνδρι
+30 2103006564.
+30 6974325066.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.minotakis.gr

minotakis

Dr. Μινωτάκης Κωνσταντίνος


Χειρουργός - Διευθυντής Χειρουργικής κλινικής

Κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook για να έχετε περισσότερη ενημέρωση
Eγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο εδώ

*Απαραίτητο πεδίο